Privacy

InShape  by Daphne, geregistreerd onder KVK nummer 61831689, uitvoerend in al haar onderliggende handelsnamen en/of dochterondernemingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
John F. kennedystraat 3a 
5384 GA Heesch 
0031 (0)6 415 65 388
www.inshapebydaphne.nl

Daphne van Leeuwen is de Functionaris Gegevensbescherming van InShape by Daphne Hij is te bereiken via info@inshapebydaphne.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
InShape by Daphne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens

- Telefoonnummers
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website en op onze app.
- Bankrekeningnummer, in geval van afname goederen en/of diensten.
- Betalingshistorie
- Arbeidsinformatie. Zoals, maar niet beperkt tot; werkgever historie, CV, functies, competenties.
- Persoonsgegevens gerelateerd aan fysieke prestaties en/of metingen aan het lijf. Zoals, maar niet uitgesloten tot; BMI, gewicht, verpercentage, spiermassa en afmetingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inshapebydaphne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

InShape by Daphne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Zodat we ons werk goed kunnen uitvoeren, met de benodigde informatie.
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verspreiden van marketing en/of sales gerelateerde boodschappen. Zowel online als offline.
– Je herhaaldelijk te kunnen  contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over onze diensten en/of producten
– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
– Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Stimuleren en analyseren van jouw prestaties. 
– InShape by Daphne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor administratieve doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
InShape by Daphne neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InShape by Daphne) tussen zit. InShape By Daphne gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of -systemen; Outlook, Google, Targetpay, BodySupport, Wix, Instagram, Facebook, LinkedIn en Mailchimp. Hierin kan geautomatiseerde communicatie voortkomen. Danwel proces gerelateerd, administratief of communicatief gerelateerd. Dit kan ongewenste communicatie veroorzaken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
InShape by Daphne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een onvoorwaardelijke bewaartermijnen voor van persoonsgegevens.  Dit om te waarborgen dat we je ten alle tijden kunnen bereiken indien er informatie beschikbaar komt die jou of jouw belangen aangaat.Tenzij je persoonlijk aangeeft dat deze persoonsgegevens niet bewaard mogen blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
InShape by Daphne verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, jouw collega’s en/of betrokkenen derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
InShape by Daphne gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door InShape By Daphne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inshapebydaphne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. InShape by Daphne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
InShape by Daphne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@inshapebydaphne.nl